Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
07.06.2001 2016021402 10160137 EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66, 06401 Stará Ľubovňa, SK  47320834 EUR 31.40 37.68  obchodný tovar 
07.06.2001 2016021403 20160011 BEKY MODA Plášťovce 550, 93582 Plášťovce, SK  48273775 EUR 89.00 89.00  obchodný tovar 
07.06.2001 2016021404 16100841 SMART COMPUTER s.r.o. J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen, SK  31629881 EUR 103.94 124.73  materiál na opravu 
07.06.2001 2016021405 20160310 ZELEX, s.r.o. Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK  47559870 EUR 2823.86 3388.63  potraviny 
07.06.2001 2016021406 2161169336 Stredoslov.vodárenská Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK  36644030 EUR 3127.55 3753.06  vodné, stočné 
07.06.2001 2016021407 161994 Limas s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, SK  48294454 EUR 69.20 78.73  potraviny 
07.06.2001 2016021408 161983 Limas s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, SK  48294454 EUR 101.72 114.29  potraviny 
07.06.2001 2016021409 2016110 Indimex s.r.o. Stará Vajnorská 15, 83104 Bratislava, SK  31318509 EUR 227.30 272.76  obchodný tovar 
07.06.2001 2016021410 1601000016 T.A. s.r.o. Nobelova 5, 83102 Bratislava, SK  35942932 EUR 629.20 755.04  obchodný tovar 
07.06.2001 2016021411 1601000017 T.A. s.r.o. Nobelova 5, 83102 Bratislava, SK  35942932 EUR 647.70 777.24  obchodný tovar 
07.06.2001 2016021412 2160700002 BONTOFILM a.s. Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK  36006858 EUR 17.41 20.89  požičovné filmu 
07.06.2001 2016021413 182016 PAVEL GOMBIK Dudince , 96271 Dudince, SK  14205742 EUR 898.12 1077.74  záhrad.materiál,vnútor.zariad.,ost.mat. 
07.06.2001 2016021414 3080697111 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK  31322832 EUR 178.11 213.45  pohonné hmoty 
07.06.2001 2016021415 2326006208 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 200.78 240.94  potraviny,nápoje 
07.06.2001 2016021416 62016 Kováčová Agáta Ul. K. Marxa, 93401 Levice, SK  34280731 EUR 1093.27 1093.27  obchodný tovar 
07.06.2001 2016021417 2016106461 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK  31329209 EUR 225.60 253.80  chemické analýzy 
06.06.2001 2016021095 2326003635 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 350.98 419.07  potraviny,vnútor.zariad. 
06.06.2001 2016021096 1608495 MIRKOM s.r.o. Hlavná 8/14, 94632 Marcelová, SK  44886764 EUR 67.83 81.40  potraviny 
06.06.2001 2016021097 2326003634 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 86.44 97.33  potraviny 
06.06.2001 2016021098 2326003633 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 33.09 39.71  potraviny