Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
05.04.2001 2014020965 1461219 Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK  36469505 EUR 146.95 176.34  potraviny 
05.04.2001 2014020966 14104235 Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK  36469505 EUR 85.05 102.06  potraviny 
05.04.2001 2014020967 1214002008 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina, SK  44742479 EUR 12747.93 12763.51  dodávka elektriny 
05.04.2001 2014020968 1214002009 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina, SK  44742479 EUR 12.79 10.34  dodávka elektriny 
05.04.2001 2014020969 3115142025 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK  34115901 EUR 40.00 48.00  odvoz a likvidácia odpadu 
05.04.2001 2014020970 62014 Straca Ľudovít Hlboká 24, 93401 Levice, SK  32572808 EUR 67.80 67.80  opravy a údržba 
05.04.2001 2014020971 2014100377 Pekáreň Bzovík s.r.o. M. R. Œtefánika 1, 96301 Krupina, SK  44088752 EUR 123.63 148.36  potraviny 
05.04.2001 2014020972 405200 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, SK  18047181 EUR 590.10 708.12  nápoje 
05.04.2001 2014020973 1461414 Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK  36469505 EUR 91.89 110.27  potraviny 
05.04.2001 2014020974 4294017417 RYBA Košice spol.s r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice, SK  17147522 EUR 124.39 149.27  potraviny 
05.04.2001 2014020975 20144127 PolyStar, s.r.o. M.R.Štefánika 14, 94201 Šurany, SK  36552119 EUR 21.10 25.32  odvoz a likvidácia odpadu 
05.04.2001 2014020976 2403000818 NEXT TRADE s.r.o. Trenčianska 17, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK  36324825 EUR 57.00 68.40  potraviny 
05.04.2001 2014020977 5411561 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda, SK  36277151 EUR 52.75 63.30  vnútorné zariadenie 
05.04.2001 2014020978 1461441 Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK  36469505 EUR 161.23 193.48  potraviny 
05.04.2001 2014020979 14104890 Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK  36469505 EUR 38.57 46.28  potraviny 
05.04.2001 2014020980 1408147 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce, SK  36478628 EUR 103.13 123.76  potraviny 
05.04.2001 2014020981 140201179 HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK  46307222 EUR 23.20 27.84  potraviny 
05.04.2001 2014020982 345767 GLOBUS s.r.o. Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK  31571697 EUR 148.86 178.63  potraviny,nápoje 
05.04.2001 2014020983 20140112 ZELEX, s.r.o. Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK  47559870 EUR 2763.65 3316.38  potraviny 
05.04.2001 2014020984 2014907864 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK  36008338 EUR 549.81 659.77  potraviny