Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
02.04.2001 2014022558 6557228595 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK  00585441 EUR 357.93 357.93  poplatky 
02.04.2001 2014022560 6557228763 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK  00585441 EUR 428.54 428.54  poplatky 
02.04.2001 2014022561 2014104080 PAUMAN plus, s.r.o. , 99108 Lesenice, SK  44964544 EUR 302.35 362.82  potraviny 
02.04.2001 2014022562 114235970 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK  34152199 EUR 102.92 123.50  potraviny 
02.04.2001 2014022563 4294043501 RYBA Košice spol.s r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice, SK  17147522 EUR 26.25 31.50  potraviny 
02.04.2001 2014022564 140202916 HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK  46307222 EUR 80.22 96.26  potraviny 
02.04.2001 2014022565 20140056 Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK  40824179 EUR 353.46 424.15  kancel.materiál,ostat.materiál,hygienické potreby 
02.04.2001 2014022566 922014 AKMG, s.r.o. Dolná 6A, 97401 Banská Bystrica, SK  36800589 EUR 500.00 600.00  právne služby 
02.04.2001 2014022567 312112014 EKOLIO, s.r.o. 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK  45334307 EUR 210.00 252.00  služby odpad.hospodárstva 
02.04.2001 2014022568 6860863003 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK  00685852 EUR 97.39 116.87  služby prenájmu 
02.04.2001 2014022569 2142425595 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10, 85101 Bratislava, SK  31338551 EUR 21.60 25.92  služby prenájmu 
02.04.2001 2014022570 2014110427 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK  31329209 EUR 155.10 169.20  chemické analýzy 
02.04.2001 2014022571 6556729531 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK  00585441 EUR 994.72 994.72  poplatky 
02.04.2001 2014022572 7418760129 SPP a.s. Bratislava Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen, SK  35815256 EUR 3984.18 4781.02  dodávka plynu 
02.04.2001 2014022573 3080489756 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK  31322832 EUR 367.61 441.14  pohonné hmoty,mat. na údržbu 
02.04.2001 2014022574 7034386250 OMV Slovensko s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK  00604381 EUR 37.06 44.47  pohonné hmoty 
02.04.2001 2014022575 14471 MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK  36247227 EUR 449.04 449.04  zdravotnícky materiál 
02.04.2001 2014022576 14581 GARMOND Fraňa Mojtu 10, 94901 Nitra, SK  17616093 EUR 400.00 480.00  materiál na propagáciu 
02.04.2001 2014022577 2014301 PROFI TEP SERVIS Jozef Pánik Družby 16, 97404 Banská Bystrica, SK  33897298 EUR 24.00 28.80  opravy a údržba 
02.04.2001 2014022578 114236776 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK  34152199 EUR 110.09 132.11  potraviny