Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
00.00.0000 2016020300 160250 Limas s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, SK  48294454 EUR 65.83 74.75  potraviny 
00.00.0000 2016020301 163506846 INTERPHARM Slovakia a.s. Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK  35789841 EUR 204.30 245.16  potraviny 
00.00.0000 2016020302 230604610 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK  36019208 EUR 99.34 119.20  potraviny 
00.00.0000 2016020303 1610850 Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, 91701 Trnava, SK  35869429 EUR 130.95 130.95  špec.zdravot.materiál 
00.00.0000 2016020304 1601218 Forum Film Slovakia s.r.o. Einstaeinova 20, 85101 Bratislava, SK  46148060 EUR 30.00 36.00  požičovné filmu 
00.00.0000 2016020305 2016010129 Magic Box Slovakia, s.r.o. Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK  35832550 EUR 39.82 47.78  požičovné filmu 
00.00.0000 2016020306 2016020166 Magic Box Slovakia, s.r.o. Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK  35832550 EUR 0.12 0.14  požičovné filmu 
00.00.0000 2016020307 2016070 ZPK Kamenné pole 4449/3, 03101 Liptovský Mikuláš, SK  31268251 EUR 20.00 20.00  poplatky 
00.00.0000 2016020308 1600008 3D-Group s.r.o. Veternicová 1, 84105 Bratislava, SK  44101414 EUR 625.00 750.00  čistiace prostriedky 
00.00.0000 2016020309 607165133 Baterie Centrum SK, s.r.o. Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina, SK  35868724 EUR 80.60 96.72  materiál na údržbu 
00.00.0000 2016020310 2016100169 Pekáreň Bzovík s.r.o. M. R. Œtefánika 1, 96301 Krupina, SK  44088752 EUR 255.35 294.62  potraviny 
00.00.0000 2016020311 160059 MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK  36247227 EUR 151.68 151.68  zdravotnícky materiál 
00.00.0000 2016020312 12016017 Lekareň Sitno Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK  00623393 EUR 566.85 566.85  lieky 
00.00.0000 2016020313 4666640 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava, SK  35697270 EUR 26.25 31.50  drobný majetok 
00.00.0000 2016020314 42016 Cmarko Michal Mgr. J.Kráľa 163, 96271 Dudince, SK  EUR 280.00 280.00  hudobná produkcia 
00.00.0000 2016020315 2016050 REHA Baby PLUS s.r.o. Jána Milca 15, 01001 Žilina, SK  45398917 EUR 100.00 100.00  účastníck poplatok 
00.00.0000 2016020316 2016051 REHA Baby PLUS s.r.o. Jána Milca 15, 01001 Žilina, SK  45398917 EUR 100.00 100.00  účastníck poplatok 
00.00.0000 2016020317 508091 Magic Box Slovakia, s.r.o. Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK  35832550 EUR 21.25 25.50  požičovné filmu 
00.00.0000 2016020318 511079 Magic Box Slovakia, s.r.o. Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK  35832550 EUR 16.67 20.00  požičovné filmu 
00.00.0000 2016020319 20160022 JK CONTROL s.r.o. Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK  36647560 EUR 272.00 326.40  opravy a údržba