Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
04.04.2001 2014020699 292014 Cmarko Dušan J.Jesénia 146, 96271 Dudince, SK  43468748 EUR 177.59 177.59  služby BOZP, PO 
04.04.2001 2014020700 88032014 EKOLIO, s.r.o. 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK  45334307 EUR 210.00 252.00  služby odpad.hospodárstva 
04.04.2001 2014020701 514 Hlinka Martin Makarenkova 645/24, 95801 Partizánske, SK  44601051 EUR 108.85 108.85  obchodný tovar 
04.04.2001 2014020702 2562014 PERLA Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK  32033281 EUR 20.71 24.85  obchodný tovar 
04.04.2001 2014020703 11140137 S-D-Import,spol. s r.o. Piesková 3, 94901 Nitra, SK  36534048 EUR 18.08 21.70  zdravotnícky materiál 
04.04.2001 2014020704 2014100842 PAUMAN plus, s.r.o. , 99108 Lesenice, SK  44964544 EUR 342.62 411.14  potraviny 
04.04.2001 2014020705 2014905871 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK  36008338 EUR 220.15 264.18  potraviny 
04.04.2001 2014020706 4294012755 RYBA Košice spol.s r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice, SK  17147522 EUR 92.78 111.34  potraviny 
04.04.2001 2014020707 1014001870 VEMAC trade & Gastro s.r.o. Ulica Slobody 30, 96237 Kováčová, SK  31573649 EUR 224.94 269.93  potraviny 
04.04.2001 2014020708 343672 GLOBUS s.r.o. Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK  31571697 EUR 153.21 183.85  potraviny 
04.04.2001 2014020709 14103681 Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK  36469505 EUR 20.15 24.18  potraviny 
04.04.2001 2014020710 1406206 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce, SK  36478628 EUR 64.49 77.39  potraviny 
04.04.2001 2014020711 1406207 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce, SK  36478628 EUR 55.16 66.19  potraviny 
04.04.2001 2014020712 1406299 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce, SK  36478628 EUR 283.26 339.91  potraviny 
04.04.2001 2014020713 1406298 DIAMON, s.r.o. Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce, SK  36478628 EUR 79.54 95.45  potraviny 
04.04.2001 2014020714 1140704769 Italmarket Slovakia a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK  35758601 EUR 65.14 78.17  potraviny 
04.04.2001 2014020715 2803005987 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 201.58 236.14  potraviny,čistiace prostriedky 
04.04.2001 2014020716 343997 GLOBUS s.r.o. Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK  31571697 EUR 262.70 315.24  potraviny 
04.04.2001 2014020717 904143 FLY - RNDr.Hubert Klčo Rakárenská 17, 90101 Malacky, SK  35309253 EUR 23.68 28.42  obchodný tovar 
04.04.2001 2014020718 214125892 Stredoslov.vodárenská Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK  36644030 EUR 2329.49 2795.39  vodné, stočné