Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
00.00.0000 2016021237 6551606739 VIDRA A SPOL. s.r.o. Štrková 8, 01196 Žilina, SK  31589561 EUR 112.06 112.06  dezinfekčné prostriedky 
00.00.0000 2016021238 5090032800 Diversey Slovensko, s.r.o. Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK  35835401 EUR 584.68 701.62  čistiace a hygienické potreby 
00.00.0000 2016021239 6711000900 GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK  36033987 EUR 1947.36 2336.83  akrualizácia SW 
00.00.0000 2016021240 3673 Bíro Zoltán , 98532 Jelšovec, SK  32602545 EUR 190.73 190.73  opravy a údržba 
00.00.0000 2016021418 16014 Sujová Iveta Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK  EUR 320.00 320.00  hudobná produkcia 
00.00.0000 2016021419 662016 Vigláš Pavel LEGENDA SCHOW Družstevná 111/5, 96271 Hontianske Moravce, SK  EUR 210.00 210.00  hudobná produkcia 
00.00.0000 2016021420 16015 OOCR Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK  42199212 EUR 3000.00 3000.00  poplatky 
00.00.0000 2016021421 2016100730 Pekáreň Bzovík s.r.o. M. R. Œtefánika 1, 96301 Krupina, SK  44088752 EUR 286.83 332.17  potraviny 
00.00.0000 2016021422 162011 Limas s.r.o. Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, SK  48294454 EUR 124.49 143.35  potraviny 
00.00.0000 2016021423 387267 GLOBUS s.r.o. Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK  31571697 EUR 905.33 1074.21  potraviny 
00.00.0000 2016021424 387299 GLOBUS s.r.o. Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK  31571697 EUR 867.70 1032.76  potraviny 
00.00.0000 2016021425 71007183 KULINA s.r.o. U silnice 949/11, 98511 Praha, SK  28904354 EUR 45.92 55.10  vnútor.zariadenie 
00.00.0000 2016021426 20160411 Gastroalka Slovakia - Predaj-mont.gastron.zar., 01312 Turie, SK  34221824 EUR 224.80 269.76  čistiace prostriedky 
00.00.0000 2016021427 120130925 Sensus Slovensko a.s. Nám.Dr.A.Schweitzera194, 91601 Stará Turá, SK  35817887 EUR 323.00 387.60  materiál na opravu 
00.00.0000 2016021428 20160423 VAMEL Meditec, spol.s r. Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK  36518565 EUR 174.00 174.00  zdravot.materiál 
00.00.0000 2016021429 6711001044 GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK  36033987 EUR 440.00 528.00  drobný majetok 
00.00.0000 2016021430 16084 Ing. Jana Gallová - THERMAL Jamnického 1B, 84105 Bratislava, SK  35033894 EUR 268.00 321.60  obchodný tovar 
00.00.0000 2016021431 16006890 MEDIAPRESS spol. s r.o. Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK  31616623 EUR 171.90 206.28  obchodný tovar 
00.00.0000 2016021432 16007013 MEDIAPRESS spol. s r.o. Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK  31616623 EUR -66.47 -79.76  obchodný tovar 
00.00.0000 2016021433 2016912418 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK  36008338 EUR 419.68 503.62  potraviny