Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
24.08.2023 2023021507 2345003753 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 96.58 115.90  METRO - hygienický materiál 
23.08.2023 2023021489 5613093174 NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK  34096043 EUR 150.00 180.00  NCH - servis lapača tukov 
23.08.2023 2023021490 2231198039 Stredoslov.vodárenská Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK  36644030 EUR 3055.59 3666.71  STVAK - vodné stočné Diamant 
23.08.2023 2023021491 20230248 VAMEL Meditec, spol.s r. Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK  36518565 EUR 300.00 300.00  VAMEL - materiál na opravu masážne stoly 
23.08.2023 2023021492 4591928637 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK  31322832 EUR 291.34 349.60  SLOVNAFT - PHM 
23.08.2023 2023021493 200233417 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 105.35 126.42  POZANA - potraviny 
23.08.2023 2023021494 123201920 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK  34152199 EUR 288.50 317.35  BIDFOOD - potraviny 
23.08.2023 2023021495 2023104949 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1, 82106 Bratislava, SK  35757663 EUR 84.68 101.62  BELT - hygienický materiál 
23.08.2023 2023021496 2023104948 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1, 82106 Bratislava, SK  35757663 EUR 95.28 95.28  BELT - hygienický materiál 
22.08.2023 2023021487 20231138 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK  35908076 EUR 1178.64 1414.37  VICOM - hygienický materiál 
22.08.2023 2023021488 6002307244 VIDRA A SPOL. s.r.o. Štrková 8, 01196 Žilina, SK  31589561 EUR 441.48 441.48  VIDRA - zdravotnícky materiál 
21.08.2023 2023021469 2023100971 Pekáreň Bzovík s.r.o. M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK  44088752 EUR 569.32 646.67  PEKAREN - potraviny 
21.08.2023 2023021471 1642023 BPELEKTRO, s.r.o. Bitúnkova 1288/26, 93601 Šahy, SK  36561771 EUR 913.36 913.36  BPELEKTRO - drobný majetok 
21.08.2023 2023021473 2301403801 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, SK  35760532 EUR 251.67 302.00  ATC - potraviny 
21.08.2023 2023021476 200233336 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 168.55 202.26  POZANA - potraviny 
21.08.2023 2023021477 200233348 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 104.02 124.83  POZANA - potraviny 
21.08.2023 2023021478 23080211 VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK  35730625 EUR 1257.64 1509.17  VERY - potraviny 
21.08.2023 2023021479 2023066 ZCR BALNEA CLUSTER Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK  45022381 EUR 438.21 525.85  BALNEA - obchodný tovar - predajňa 
21.08.2023 2023021480 23099 Ing. Jana Gallová - THERMAL Jamnického 1B, 84105 Bratislava, SK  35033894 EUR 486.00 583.20  THERMAL - obchodný tovar - predajňa 
21.08.2023 2023021481 32300288 VIVACO-SK s.r.o. , 01501 Ďurčiná, SK  44422814 EUR 198.34 238.01  VIVACO - obchodný tovar - predajňa