Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
13.02.2023 2023020210 23000557 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK  53248376 EUR 169.20 169.20  EUROFINS - analýzy bazén.vody 
13.02.2023 2023020211 1000171299 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK  35954612 EUR 754.50 905.40  SLOVANET - pauš.popl.TV linka 
13.02.2023 2023020212 2023004 BVT systems s.r.o. Vyšná Kamenica 98, 04445 Vyšná Kamenica, SK  47699230 EUR 660.00 792.00  BVT systems - roč.odb.prehl. EPS 
13.02.2023 2023020213 2232000233 Stredoslov.vodárenská Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK  36644030 EUR 237.05 284.46  StVPS - vodné a stočné Achát 
13.02.2023 2023020214 200230524 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 50.92 61.10  POZANA - potraviny 
13.02.2023 2023020215 200230544 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 142.72 171.26  POZANA - potraviny 
13.02.2023 2023020218 10230051 SOFTEL spol. s r.o. Bernolákova 75/35, 01001 Žilina, SK  00692468 EUR 37.48 37.48  SOFTEL - zdravotnícky materiál 
13.02.2023 2023020219 112023 Kováčová Agáta Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK  34280731 EUR 179.00 179.00  KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa 
13.02.2023 2023020220 1523020326 MIRA OFFICE,s.r.o. , 93401 Levice, SK  36761176 EUR 268.88 322.66  MIRA OFFICE - kancelárske potreby 
10.02.2023 2023020203 23010385 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK  34129863 EUR 258.00 309.60  INTA - vývoz kuchyn.odpadu 
10.02.2023 2023020204 230100196 PROEKO BA ,s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK  35900831 EUR 74.17 89.00  PROEKO - školenie VO - Marfoldi 
10.02.2023 2023020205 2326003173 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 1650.13 1650.13  METRO - potraviny 
10.02.2023 2023020206 2326003040 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 26.46 31.75  METRO - vnútorné zariadenie 
10.02.2023 2023020207 2326003039 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 97.08 116.50  METRO - ostatný materiál 
10.02.2023 2023020208 2326003041 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 46.90 56.28  METRO - ostatný materiál 
10.02.2023 2023020209 123027210 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK  34152199 EUR 331.04 364.15  BIDFOOD - potraviny 
09.02.2023 2023020195 2391002440 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 127.42 146.98  METRO - obchodný tovar - kaviareň 
09.02.2023 2023020196 202300922 Eaglewings, s.r.o. Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK  47035919 EUR 163.05 195.66  EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň 
09.02.2023 2023020199 523630013 Kúpele Dudince, a.s. Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK  31642713 EUR 25642.18 30770.62  KUPELE - spotreba tepla 01/2023 - Diamant 
09.02.2023 2023020200 523630012 Kúpele Dudince, a.s. Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK  31642713 EUR 555.88 555.88  KUPELE - spotreba miner. vody