hov id
objednávky 
 Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
bez DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
2021_362021_36hygienický papier663.4829.04.2021VICOM, s.r.o.Mlynské Nivy 70821 0Bratislava35908076Ivan Marfoldi
2021_372021_37Pracie prostriedky611.0029.04.2021Comforta textil, s.r.o.Clementisova 5119/163601Martin44798695Ivan Marfoldi
2021_382021_38Prostriedky do mycieho stroja333.5329.04.2021Diversey Slovensko, s.r.o.Rybničná 40831 0Bratislava35 835 401Ivan Marfoldi
2021_392021_39Winterhalter B100N153.7329.04.2021Gastroalka Slovakia, s.r.o.Turie 373013 1Turie34221824Ivan Marfoldi
2021_342021_34mikroténové sáčky36.0028.04.2021BrodnianskyNový rad 185962 7Dudince40824179Ivan Marfoldi
2021_332021_33dezinsekcia 7 izieb v Achate prizemie362.8827.04.2021CAR- TEC , Dudince Nově rad 185962 7Dudince34 789 901M ria Brandtnerov 
2021_322021_32vedierka na kontamin. Materi l3.5827.04.2021Vidra a spol. s.r.o.ćtrkov  81196¦ilina31589561anna Hrivn kov 
2021_302021_30dezinf. materi l 353.9023.04.2021Vidra a spol. s.r.o.ćtrkov  81196¦ilina31589561¦anna Hrivn kov 
2021_312021_31analyza kotlovej vody 160.0023.04.2021GWC Water Consultant Clementisova 5119/16A - 1100 WIENM ria Brandtnerov 
2021_292021_29rašelina do minerálnej vody 168.0017.04.2021Torfa s.r.o.Budatínská 5921 0Piešťany37475592Žanna Hrivnáková
2021_282021_28Oprava elektrického žehliča315.3613.04.2021Probe Prochazka B..B.Rudlovská 28974 0Banská Bystrica 10829296Mária Brandtnerová
2021_832021_83Dezinfekcia minerálneho bazéna321.6010.04.2021CAR- TECNový rad 18596271Dudince34789901Iveta Gáliková
2021_272021_27Kalibrácia sondy WHIRPOOL 409.6809.04.2021Prominent Slovensko s.r.o. BARoľnícka 21831 0Bratislava31381821Mária Brandtnerová
2021_252021_25Odborná prehliadka komínov D+A180.0006.04.2021Polyák Zoltán , Šahy936 0Šahy 30987512Mária Brandtnerová
2021_262021_26Oprava vytahu - vymena kladiek dverí 542.4006.04.2021OTIS vytahy s.r.o.BratislavaVajnorská 100/A831 0Bratislava35683929Mária Brandtnerová
2021_232021_23stuhy na bandazovanie prask.kanaliz.210.1816.03.2021Neptun Fitter Kft. BudapestÚjszász utca 431165BudapestMária Brandtnerová
2021_242021_24podnos s poklopom 10.2916.03.2021Metro, Cash &Carry, s.r.o.Ulica Stráž 17960 0Zvolen45952671Ivan Marfoldi
2021_222021_22potravinová fólia, mikrotenové sáčky41.0415.03.2021BrodnianskyNový rad 185962 7Dudince40824179Ivan Marfoldi
2021_212021_21dezinf. materiál 38.7612.03.2021Vidra a spol. s.r.o.Štrková 81196Žilina31589561Žanna Hrivnáková
2021_202021_20FFP2274.8011.03.2021Result, s.r.o.Južná trieda 93040 0Košice36189740Ivan Marfoldi