hov id
objednávky 
 Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
bez DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
2022_822022_82çpeci lny zdravotnˇcky materi l223.1911.06.2022Vidra s.r.o.Strkova 8011 9¦ilina31589561Iveta Galikova
2022_812022_81Kyslˇkov‚ okuliare180.0008.06.2022Medis Nitra s.r.o.pri Dobrotke 659/8184904Dr §ovce36531774Iveta Galikova
2022_802022_80nastavenie IS NORIS610.0007.06.2022JMS solid trade spol. s.r.o•. ćtŁra 1061/2796001Zvolen615579Vladislav ćimek
2022_792022_79Komin rske pr ce 2 x300.0003.06.2022Polyak Zolt nHontianska cesta 26936 0ćahy52270297M ria Brandtnerov 
2022_782022_78POLYMP SPORT SPA 10l balenie 85.0003.06.2022POLYMP s.r.o.Hornozelenick  890028Z lesie50 222 333M ria Brandtnerov 
2022_772022_77Tlaźiarensk‚ slu§by841.2030.05.2022Garmond NitraFraĺa Mojtu 1094901Nitra17616093Ivan Marfoldi
2022_732022_73Servˇtky biele265.0025.05.2022EXACT Invest, s.r.o.Ňurgalova 283101Bratislava51119838Ivan Marfoldi
2022_742022_74¬istenie lapaźa tukov483.9025.05.2022AKS group,s.r.o.Koçick  2 1065¦ilina47424893M ria Brandtnerov 
2022_752022_75Profilakt. rehliadka UPS466.5025.05.2022Applipower , s.r.o.Bytźick  2830/21001¦ilina44999631M ria Brandtnerov 
2022_762022_76Analyza kotlovej vody160.0025.05.2022GWC Water Consultant GmbHHebbelplatz 5A - 1WIENM ria Brandtnerov 
2022_712022_71Oprava TUV Ach t178.8010.05.2022JK Control s.r.o.Povstaleck  6197401Bansk  Bystrica36647560M ria Brandtnerov 
2022_682022_68Stavebn‚ pr ce na baz‚ne3325.0703.05.2022DAMARON s.r.o.Pekn  cesta 15834 0Bratislava17 330 084M ria Brandtnerov 
2022_692022_69Kalov‚ źerpadlo210.0003.05.2022Praktikpump, s.r.o.Jesensk‚ho 639960 Zvolen36647861M ria Brandtnerov 
2022_702022_70ćpec. zdr. materi l284.4503.05.2022Vidra a spol. s.r.o.ćtrkov  81196¦ilina31589561Judita Zimov 
2022_672022_67Kyselina citr˘nov 91.2001.05.2022COMFORTA HYGIENE, s.r.o.Koll rova 883601Martin45357552Ivan Marfoldi
2022_722022_72Sanit cia věźapn‚ho zariadenia90.0001.05.2022ROKO Kolena, s.r.o.Bohdanovce nad Trnavou 46591909Bohdanovce nad Trnavou43976450Helena B‚lesov 
2022_662022_66Sonda na Dulcomarin1099.1827.04.2022Prominent Slovensko s.r.o. BARoľnícka 2183101Bratislava31381821Mária Brandtnerová
2022_652022_65Kyslíkové okuliare150.0022.04.2022Medis Nitra s.r.o.pri Dobrotke 659/81849 0Dražovce36531774Iveta Galikova
2022_642022_64Výmena bazénovej technológie atrakcie12892.0021.04.2022BPA, s.r.o.Rádiová 49821 0Bratislava31359183Ivan Marfoldi
2022_632022_63Údržba závlahovej stanice1323.0019.04.2022AQUA Garden ,s.r.o.,LeviceHviezdoslavova 3193401 Levice43883001Mária Brandtnerová