Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
23.02.2023 2023020284 2231036773 Stredoslov.vodárenská Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK  36644030 EUR 966.30 1159.56  StVPS - vodné a stočné 
22.02.2023 2023020264 5613088670 NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK  34096043 EUR 150.00 180.00  NCH Slovakia - zml.servis 
22.02.2023 2023020265 230028 HP kontrol s.r.o. Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK  36622419 EUR 261.80 314.16  HP kontrol - služby PO /kontrola zariad./ 
22.02.2023 2023020266 14203127 OTIS Výťahy s.r.o. Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK  35683929 EUR 396.00 396.00  OTIS - oprava výťahu 
22.02.2023 2023020267 4591822288 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK  31322832 EUR 135.71 162.85  SLOVNAFT - PHM 
21.02.2023 2023020258 32023 KORVINUM , 99105 Sklabiná, SK  45918325 EUR 435.00 522.00  KORVINUM - obchodný tovar - recepcia 
21.02.2023 2023020259 5090071667 Diversey Slovensko, s.r.o. Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK  35835401 EUR 36.25 43.50  DIVERSEY - materiál na údržbu 
21.02.2023 2023020260 2391003485 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 781.64 888.60  METRO - potraviny 
20.02.2023 2023020247 12632 Ing. Rastislav Paták Štefánikova trieda 152, 94901 Nitra, SK  18024271 EUR 23.75 28.50  PATAK - kancelárske potreby 
20.02.2023 2023020248 2326003721 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 468.33 546.29  METRO - obchodný tovar - kaviareň 
20.02.2023 2023020249 200230625 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 149.07 178.89  POZANA - potraviny 
20.02.2023 2023020250 200230673 POZANA MEAT s.r.o. Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK  50909142 EUR 58.02 69.62  POZANA - potraviny 
20.02.2023 2023020251 2023902259 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK  36008338 EUR 830.05 996.06  CHRIEN - potraviny 
20.02.2023 2023020252 231209 EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2, 83101 Bratislava, SK  51119838 EUR 340.00 408.00  EXACT - hygienický materiál 
20.02.2023 2023020254 34000306 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, 83106 Bratislava, SK  35712783 EUR 2990.73 3512.08  FAST PLUS - drobný majetok 
20.02.2023 2023020255 2023011 ZCR BALNEA CLUSTER Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK  45022381 EUR 574.86 689.83  BALNEA - obchodný tovar - recepcia, predajňa 
20.02.2023 2023020256 2023022 Mária Timčová - TOPAS Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK  30288835 EUR 7.90 9.48  TOPAS - obchodný tovar - predajňa 
20.02.2023 2023020257 802358441 KMV BEV SK s.r.o. Nádražná 534, 90101 Malacky, SK  31362681 EUR 87.50 100.50  KMV - obchodný tovar - recepcia 
17.02.2023 2023020232 6861971279 Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK  00685852 EUR 100.98 100.98  TATRAGAS - zdravotnícky materiál 
17.02.2023 2023020234 230303616 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK  36019208 EUR 2495.69 2495.69  INMEDIA - potraviny