Dátum doručenia   Číslo faktúry   VS  Dodávateľ Adresa IČO Mena Suma bez DPH Suma s DPH Objednávka Predmet
08.10.2021 2021021428 2324026413 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 11.10 12.21  METRO - obchodný tovar - kaviareň 
08.10.2021 2021021429 2326012180 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 16.93 19.14  METRO - potraviny 
08.10.2021 2021021430 2326012178 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 61.12 73.34  METRO - potraviny 
08.10.2021 2021021431 2326012211 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK  45952671 EUR 1536.66 1536.66  METRO - potraviny 
08.10.2021 2021021432 22021 Kováčová Agáta Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK  34280731 EUR 1112.00 1112.00  KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa 
08.10.2021 2021021433 20210004 Beáta Kóšová BEKY MODA Plášťovce 550, 93582 Plášťovce, SK  48273775 EUR 619.80 619.80  BEKY - obchodný tovar - predajňa 
08.10.2021 2021021434 21208283 MEDIAPRESS spol. s r.o. Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK  31616623 EUR 127.77 147.37  MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia 
08.10.2021 2021021435 21208389 MEDIAPRESS spol. s r.o. Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK  31616623 EUR -88.68 -101.90  MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia 
08.10.2021 2021021436 20210126 Jozef Brodniansky - MJ Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK  40824179 EUR 49.04 58.85  PAPIERNICTVO - ostatný materiál 
08.10.2021 2021021437 202108 Róbert Huszár Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK  18016308 EUR 341.83 410.20  HUSZAR - obchodný tovar - kaviareň 
08.10.2021 2021021438 121201329 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK  34152199 EUR 225.95 248.55  BIDFOOD - potraviny 
08.10.2021 2021021439 61862021 EUROINEX, s.r.o. Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, SK  36758981 EUR 643.00 771.60  EUROINEX - potraviny 
08.10.2021 2021021440 210119 Asociácia Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK  36116238 EUR 300.00 300.00  ASK - marketing.príspevok 7-9/2021 
08.10.2021 2021021441 8291873538 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 47.93 57.52  TELEKOM - správa web domén 
08.10.2021 2021021442 8291873504 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 896.37 1075.64  TELEKOM - internet 
08.10.2021 2021021443 8291810590 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 195.81 232.02  TELEKOM - mobil.popl. 
08.10.2021 2021021444 8291774159 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK  35763469 EUR 596.87 716.24  TELEKOM - pevná linka 
08.10.2021 2021021445 4591558429 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK  31322832 EUR 41.24 49.49  SLOVNAFT - PHM 
08.10.2021 2021021446 210110 ARMAT PLUS,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK  36708631 EUR 289.26 347.11  ARMAT - materiál na opravu 
08.10.2021 2021040023 210104480 Tomáš Konderla Svibická 1792/4, 73701 Český Tešín 1, CZ  88574661 EUR 129.00 129.00  KONDERLA - hygienický materiál